Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Uruchomienie e-usług publicznych w Gminie Stara Kamienica

Beneficjent: Gmina Stara Kamienica
Tytuł projektu: „Uruchomienie e-usług publicznych w Gminie Stara Kamienica”
RPDS.02.01.03-02-0009/16
Wartość projektu: 654 421,50 zł
Wartość dofinansowania: 556 258,28 zł

Celem głównym projektu było zwiększenie dostępności cyfrowych danych publicznych, dzięki wdrożeniu e-usług dla mieszkańców, przedsiębiorców, pracowników administracji oraz wszystkich osób zainteresowanych korzystaniem z informacji publicznej udostępnianej przez Gminę. Realizowane działania polegały na udostępnieniu nowych e-usług, modernizacji infrastruktury teleinformatycznej i wdrożeniu Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją.

e uslugi stara k