Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Uruchomienie e-usług publicznych w Gminie Stara Kamienica

Beneficjent: Gmina Stara Kamienica
Tytuł projektu: „Uruchomienie e-usług publicznych w Gminie Stara Kamienica”
RPDS.02.01.03-02-0009/16
Wartość projektu: ponad 600 tysięcy zł
Wartość dofinansowania z UE: ponad pół miliona zł

Celem głównym projektu jest większa dostępność cyfrowych danych publicznych dzięki wdrożeniu e-usług dla mieszkańców, przedsiębiorców, pracowników administracji oraz wszystkich osób zainteresowanych korzystaniem z informacji publicznej udostępnianej przez Gminę. Realizowane działania polegały na udostępnieniu nowych e-usług, modernizacji infrastruktury teleinformatycznej i wdrożeniu Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją.