Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Utworzenie nowoczesnych pracowni: przyrodniczo – geograficznej, fizyczno – technicznej, pracowni języka angielskiego i niemieckiego oraz adaptacja sali rehabilitacyjnej dla uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Wojcieszowie

Beneficjent: Gmina Wojcieszów
Tytuł projektu: Utworzenie nowoczesnych pracowni: przyrodniczo – geograficznej, fizyczno – technicznej, pracowni języka angielskiego i niemieckiego oraz adaptacja sali rehabilitacyjnej dla uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Wojcieszowie
RPDS.07.01.03-02-0013/16
Wartość projektu: 285 053,47 zł
Wartość dofinansowania: 237 517,77 zł

Dzieci z Zespołu Szkół w Wojcieszowie dzięki realizacji projektu mają nowe, pięknie wyposażone sale do zajęć technicznych, fizycznych, przyrodniczych oraz językowych (język angielski i niemiecki). Dodatkowo istniejąca wcześniej sala gimnastyczna została zaadaptowana na salę rehabilitacji dla uczniów niepełnosprawnych.

str