Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej dla sektora MŚP w Złotoryi - budowa hali modułowej

Beneficjent: Gmina Miejska Złotoryja
Tytuł projektu: „Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej dla sektora MŚP w Złotoryi - budowa hali modułowej”
RPDS.01.03.03-02-0002/18
Wartość projektu: 8 161 874,77 zł
Wartość dofinansowania: 4 817 400,00 zł

Przedmiotem projektu jest budowa Strefy Aktywności Gospodarczej dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Inwestycja jest realizowana na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej dla sektora MŚP w Złotoryi. Zakres projektu obejmuje budowę budynku przemysłowo-usługowo-magazynowego z zapleczem biurowo-socjalnym, uzbrojenie i zagospodarowanie terenu, a także wykonanie przyłączy i zewnętrznych instalacji: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektro- energetycznej oraz ciepłowniczej.

IMG 20201209 113817