Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej dla sektora MŚP w Złotoryi - budowa hali modułowej

Beneficjent: Gmina Miejska Złotoryja
Tytuł projektu: „Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej dla sektora MŚP w Złotoryi - budowa hali modułowej”
RPDS.01.03.03-02-0002/18
Wartość projektu: ponad 8 milionów zł
Wartość dofinansowania: prawie 5 milionów zł


Przedmiotem projektu jest budowa budynku przemysłowo-usługowo-magazynowego z zapleczem biurowo-socjalnym, wraz uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu. Inwestycja będzie realizowana jest na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej dla sektora MŚP w Złotoryi, wchodzącej w skład ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej.