Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej przy al. Wojska Polskiego w Mirsku

Beneficjent: Gmina Mirsk
Tytuł projektu: „Uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej przy al. Wojska Polskiego w Mirsku”
RPDS.01.03.03-02-0002/16-01
Wartość projektu: ponad 4,6 miliona zł
Wartość dofinansowania: ponad 3,5 miliona zł

Przedmiotem projektu jest kompleksowe uzbrojeniu terenów aktywności gospodarczej przy ul. Wojska Polskiego w Mirsku. Zadanie obejmuje m.in.: budowę sieci wodociągowej, sanitarnej i teletechnicznej oraz sieci kanalizacji deszczowej odwadniającej sieć dróg wewnętrznych, jak również budowę dróg wewnętrznych oraz modernizację sieci wodociągowej.