Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Warto iść dalej

Beneficjent: Powiat Jeleniogórski
Tytuł projektu: Warto iść dalej
RPDS.01.03.03-02-0001/17
Wartość projektu: 210 663,38 zł
Wartość dofinansowania: 199 613,38 zł

Projekt miał na celu zmniejszenie zagrożenia niepowodzeniami szkolnymi wśród 70 uczniów Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego i Liceum Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i MS im. J.I. Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie. W ramach zaplanowanych w projekcie działań szczególny nacisk postawiono na rozwijanie kompetencji kluczowych:
- matematyczno-przyrodniczych i społeczno-emocjonalnych,
- informatycznych oraz postaw kreatywności,
- innowacyjności i pracy zespołowej wśród uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, tj. uczniów uzdolnionych, uczniów wykazujących braki i problemy w realizacji podstawy programowej,
W ramach projektu realizowano również działania związane z podniesieniem kompetencji zawodowych nauczycieli.