Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Wiedza i umiejętności pewnym krokiem do zatrudnienia - wsparcie potencjału społeczno - zawodowego oraz integracja osób niewidomych i słabowidzących

Beneficjent: Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski
Tytuł projektu: Wiedza i umiejętności pewnym krokiem do zatrudnienia - wsparcie potencjału społeczno-zawodowego oraz integracja osób niewidomych i słabowidzących
RPDS.09.01.03-02-0006/17
Wartość projektu: 602 505,25 zł
Wartość dofinansowania: 566 999,25 zł

Celem projektu było przygotowanie grupy 20 osób niewidomych lub słabowidzących do aktywnego włączenia się w życie społeczne, usamodzielnienie życiowe oraz podjęcie zatrudnienia. Cel ten został osiągnięty poprzez następujące działania:
- indywidualną pracę Uczestników ze specjalistami ds. doradztwa i aktywizacji;
- warsztaty umiejętności i kompetencji społecznych;
- indywidualne zajęcia samodzielnego bezpiecznego poruszania się i kompensacji ograniczeń wzrokowych;
- indywidualne poradnictwo zawodowe;
- kurs komputerowy przygotowujący do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych Base, wraz ze sfinansowaniem kosztów egzaminów.