Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Wiedza i umiejętności pewnym krokiem do zatrudnienia - wsparcie potencjału społeczno - zawodowego oraz integracja osób niewidomych i słabowidzących

Beneficjent: Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski
Tytuł projektu: Wiedza i umiejętności pewnym krokiem do zatrudnienia - wsparcie potencjału społeczno-zawodowego oraz integracja osób niewidomych i słabowidzących
RPDS.09.01.03-02-0006/17
Wartość projektu: ponad 600 tysięcy zł
Wartość dofinansowania: ponad 560 tysięcy zł

Celem projektu jest przygotowanie grupy 20 osób niewidomych lub słabowidzących do aktywnego włączenia się w życie społeczne, usamodzielnienie życiowe oraz podjęcie zatrudnienia. Cel zostanie osiągnięty poprzez następujące działania:
- Indywidualna praca Uczestników ze specjalistami ds. doradztwa i aktywizacji;
- Warsztaty umiejętności i kompetencji społecznych;
- Indywidualne zajęcia samodzielnego bezpiecznego poruszania się i kompensacji ograniczeń wzrokowych;
- Indywidualne poradnictwo zawodowe;
- Kurs komputerowy przygotowujący do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych Base, wraz ze sfinansowaniem kosztów egzaminów. Opracowany zostanie podręcznik dla osób niewidomych i słabowidzących, przygotowujący do egzaminów;
- Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy z wykorzystaniem Internetu;
- Warsztat Badacz-Dziennikarz;
- Pracownik telefonicznej i elektronicznej obsługi Klienta;
- Płatne staże zawodowe dla 6 Uczestników.
Działania dostosowane będą do potrzeb i możliwości poszczególnych Uczestników. Udział w odpowiednio dobranych formach wsparcia i kontakt z innymi uczestnikami i kadrą prowadzącą zajęcia, przyczyni się do nabycia przez nich kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych.