Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Wyrównanie szans edukacyjnych w Złotoryi poprzez kompleksową poprawę warunków edukacyjnych

Beneficjent: Gmina Miejska Złotoryja
Tytuł projektu: Wyrównanie szans edukacyjnych w Złotoryi poprzez kompleksową poprawę warunków edukacyjnych.
RPDS.07.01.03-02-0015/16
Wartość projektu: 1 012 681,42 zł
Wartość dofinansowania: 860 779,21 zł

Celem projektu była poprawa warunków nauczania w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 3 i Gimnazjum w Złotoryi. Przedmiotem projektu była przebudowa dachu dla zapewnienia lepszych warunków nauczania w SP nr 1 w Złotoryi, przebudowa auli szkolnej w SP nr 3 na aktywne uczniowskie centrum nauki, wyposażenie sali komputerowej w SP nr 3 w Złotoryi, wyposażenie sali komputerowej w Gimnazjum w Złotoryi, promocja projektu oraz nadzór budowlany. W ramach realizacji projektu zrealizowano:
a) przedsięwzięcia prowadzące bezpośrednio do poprawy warunków nauczania zwłaszcza w zakresie zajęć matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych,
b) przedsięwzięcia z zakresu wyposażenia w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni, zwłaszcza matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych,
c) przedsięwzięcia z zakresu wyposażenia w sprzęt specjalistyczny i pomoce dydaktyczne do wspomagania rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, np.: uczniów niepełnosprawnych, uczniów szczególnie uzdolnionych w szkołach podstawowych.
d) przebudowano aulę z zastosowaniem rozwiązań dla osób niepełnosprawnych - podjazdy, barierki.