Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Wysoka jakość edukacji podstawowej,gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w Jeleniej Górze dzięki wsparciu skierowanemu do uczniów i nauczycieli

Beneficjent: Miasto Jelenia Góra
Tytuł projektu: Wysoka jakość edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej w Jeleniej Górze dzięki wsparciu skierowanemu do uczniów i nauczycieli
RPDS.10.02.03-02-0008/16
Wartość projektu: 1 809 881,95 zł
Wartość dofinansowania: 1 719 387,85 zł

W ramach realizacji projektu wsparciem zostali objęci uczniowie i nauczyciele z jeleniogórskich publicznych szkół: Szkoły Podstawowej nr 7, 8, 13, 15, Gimnazjum nr 3, 4, 5, Technikum w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych, Technikum w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 oraz III Liceum Ogólnokształcące.
W ramach działań zaplanowanych w projekcie przeprowadzono m.in.:
- dodatkowe zajęcia w obszarze kompetencji kluczowych (wyrównawcze),
- dodatkowe zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach (wspomagające rozwój, koła z zakresu kompetencji kluczowych),
- stypendia - kursy/studia dla nauczycieli,
- doposażenie szkół (pomoce dydaktyczne, w tym TIK, doposażenie do prowadzenia zajęć z przedmiotów przyrodniczych, wyposażenie specjalistyczne).

Link do strony projektu: https://miasto.jeleniagora.pl/content/wysoka-jako%C5%9B%C4%87-edukacji-podstawowej-gimnazjalnej-i-ponadgimnazjalnej-w-jeleniej-g%C3%B3rze-dzi%C4%99ki

WP 20180528 12 46 02 Pro LI