Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego w Szkołach TEB Edukacja w Jeleniej Górze

Beneficjent: TEB Edukacja spółka z o. o.
Tytuł projektu: Wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego w Szkołach TEB Edukacja w Jeleniej Górze
RPDS.10.04.03-02-0002/17
Wartość projektu: 495 162,50 zł
Wartość dofinansowania: 470 404,37 zł

Głównym celem projektu było nabycie i/lub podwyższenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy przez 120 Słuchaczy Szkół Policealnych kształcących się na kierunkach Technik administracji, Terapeuta zajęciowy, Technik masażysta i Higienistka Stomatologiczna w Szkołach TEB Edukacja w Jeleniej Górze. W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:
1. Doradztwo edukacyjno-zawodowe.
2. Szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb rynku pracy.
3. Staże zawodowe u pracodawców.

IMG 2818