Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Wzrost jakości edukacji w Szkole Podstawowej nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach

Beneficjent: Fundacja Edukacji Przedszkolnej
Tytuł projektu: Wzrost jakości edukacji w Szkole Podstawowej nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach
RPDS.10.02.03-02-0014/18
Wartość projektu: 419 183,97 zł
Wartość dofinansowania: 392 239,97 zł

Celem projektu jest podniesienie u 156 uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Kowarach kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy. W ramach działań zaplanowanych w projekcie zostaną przeprowadzone zajęcia zapewniające rozwinięcie indywidualnego podejścia do uczniów, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez objęcie ich wsparciem w ramach zajęć dodatkowych i specjalistycznych. Ponadto ww. szkoły zostaną wyposażone w sprzęt TIK i pracownie przyrodnicze.