Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Wzrost poziomu szkolnictwa podstawowego w gminie Mirsk

Beneficjent: Gmina Mirsk
Tytuł projektu: Wzrost poziomu szkolnictwa podstawowego w gminie Mirsk
RPDS.10.02.03-02-0001/17
Wartość projektu: 943 990,00 zł
Wartość dofinansowania: 894 046,75 zł

Celem projektu było podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w szkołach podstawowych w Mirsku i Rębiszowie poprzez ich doposażenie, dokształcenie nauczycieli i podniesienie kompetencji i umiejętności dzięki zajęciom dodatkowych. W ramach projektu zrealizowane zostały następujące zadania:
1) Wsparcie 274 uczniów (zajęcia dodatkowe z j. angielskiego i j. niemieckiego, koła zainteresowań, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia terapii pedagogiczne i logopedycznej).
2) Doposażenie szkoły: stworzenie multimedialnej sali językowej, doposażenie sal tematycznych (z uwzględnieniem sprzętu i narzędzi TIK).
3) Wsparcie 20 nauczycieli: szkolenia niezbędne do wdrożenia w szkołach metody QTA - nowatorska metoda dającej efekty w obszarze podejścia do nauki, pewności siebie i samodzielności w uczeniu się i poszukiwaniu wiedzy.IMG 1351