Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Z nauką i pasją kreuję swoją przyszłość w Gminie Gryfów Śląski

Beneficjent: Gmina Gryfów Śląski
Tytuł projektu: Z nauką i pasją kreuję swoją przyszłość w Gminie Gryfów Śląski

RPDS.10.02.03-02-0013
Wartość projektu: 1 205 546,98 zł
Wartość dofinansowania: 1 144 613,38 zł

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy 176 uczniów, w tym zniwelowanie deficytów u 136 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania:
- zajęcia dodatkowe i dydaktyczno-wyrównawcze,
- zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe uczniów,
- zajęcia specjalistyczne dla uczniów z Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi,
- szkolenia dla nauczycieli,
- zakup wyposażenia oraz sprzętu niezbędnego do prowadzenia nowoczesnych, innowacyjnych zajęć oraz doposażenie pracowni.
Projekt będzie realizowany w Szkole Podstawowej nr 1 oraz nr 2 w Gryfowie Śląskim.