Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej w Gminie Janowice Wielkie

Beneficjent: Fundacja Obrazy Bez Granic
Tytuł projektu: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej w Gminie Janowice Wielkie
RPDS.10.02.03-02-0009/17
Wartość projektu: 542 620,00 zł
Wartość dofinansowania: 495 524,00 zł

Celem projektu było podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy wśród 102 uczniów Gminnego Zespołu Szkół im. Wandy Rutkiewicz w Janowicach Wielkich, rozwinięcie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz nabycie/podniesienie przez nauczycieli kompetencji pracy z dziećmi ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi oraz przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy.

obraz