Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego przy ul. 11 Listopada 2 w Szklarskiej Porębie

Beneficjent: Miasto Szklarska Poręba
Tytuł projektu: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego przy ul. 11 Listopada 2 w Szklarskiej Porębie”
RPDS.03.03.03-02-0010/21
Wartość projektu: 2 073 350,00 zł
Wartość dofinansowania: 1 279 734,87 zł

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego przy ul. 11 Listopada 2 w Szklarskiej Porębie. Projekt obejmuje następujące zadania:
1) Roboty budowlane - ocieplenie budynku; modernizacja systemu grzewczego; instalacja OZE; instalacji systemów monitoringu i zarządzania energią cieplną i elektryczną; wymiana stolarki okiennej i oświetlenia wewnętrznego.
2) Nadzór inwestorski.
3) Działania edukacyjne - wykonanie 5 tablic instruktażowych w temacie świadomego oszczędzania energii połączone z przeprowadzeniem 2 bezpłatnych szkoleń dla uczniów i kadry pedagogicznej szkoły.
4) Promocja projektu – tablica informacyjna i tablica pamiątkowa.
5) Audyt energetyczny - wykonanie dokumentu niezbędnego do złożenia wniosku o dofinansowanie i potwierdzenia zasadności realizacji projektu.