Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

15 listopada 2018 r. został zakończony nabór wniosków dla naboru RPDS.07.02.03-IZ.00-02-313/18 ZIT AJ w trybie konkursowym dla Działania 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową, Poddziałanie 7.2.3 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – ZIT AJ.

W ramach naboru złożono 3 wnioski, których całkowita wartość wynosi 5 058 554,43 PLN, natomiast wartość dofinansowania 4 120 236,61 PLN.

Lista złożonych wniosków w ramach naboru znajduje się ponadto w zakładce z ogłoszeniem o naborze (link: https://zitaj.jeleniagora.pl/nabory-1-kategoria/item/737-nabor-rpds-07-02-03-iz-00-02-313-18)

Lista projektów złożonych w ramach naboru RPDS.07.02.03-IZ.00-02-313/18 ZIT AJ