Rozmiar tekstu:
  • Tekst standadowej wielkości
  • Tekst dużą czcionką
  • Tekst bardzo dużą czcionką

Główne menu

Budowa budynku przedszkola Publicznego, wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w Gminie Janowice Wielkie

Beneficjent: Gmina Janowice Wielkie
Tytuł projektu: Budowa budynku przedszkola Publicznego, wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w Gminie Janowice Wielkie
RPDS.07.01.03-02-0001/19
Wartość projektu: ponad 4,2 miliona zł
Wartość dofinansowania: ponad 2,6 miliona zł

Przedmiotem projektu jest budowa nowego obiektu Przedszkola Publicznego w Janowicach Wielkich, wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną. Obecnie przedszkole funkcjonuje w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej w Janowicach Wielkich zaadaptowanych na ten cel. Nowa infrastruktura zapewniać będzie łącznie 125 miejsc przedszkolnych. Tym samym w ramach projektu utworzonych zostanie 15 dodatkowych miejsc. Infrastruktura przedszkolna zostanie wykonana zgodnie z zasadą uniwersalnego projektowania. Ponadto realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości środowiska naturalnego, poprzez zastosowanie rozwiązań proekologicznych (system oświetlenia LED) i OZE. Głównym celem projektu jest poprawa warunków kształcenia i zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej na terenie gminy wiejskiej Janowice Wielkie.